1.ДРУГА НЕДЕЉА НОВЕМБРА КОНТРОЛНА ВЕЖБА ИЗ ОБЛАСТИ СИЛА И КРЕТАЊЕ 2.  ЧЕТВРТА НЕДЕЉА ЈАНУАРА КОНТРОЛНА ВЕЖБА ИЗ ОБЛАСТИ КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ И СИЛЕ ТРЕЈЕЊА 3. ДРУГА НЕДЕЉА МАРТА КОНТРОЛНА ВЕЖБА ИЗ ОБЛАСТИ  РАВНОТЕЖА ТЕЛА 4. ПЕТА  НЕДЕЉА...